loading...

10 Amalan Pahala Yang Terus Mengalir

10 Amalan Pahala Yang Terus Mengalir | Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhanku,Tuhan alam semesta.Salawat dan salam kepada janjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beliau,dan kepada para sahabat sekalian dan pengikut beliau yang selalu istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW sampai hari kiamat.

Sahabatku yang disayangi Allah subhanahu wata'ala,
Amalan Jariyah atau sedekah jariyah ialah suatu amalan yang pahalanya terus menerus mengalir sampai hari kiamat,Biar pun orang yang mengerjakan amalan itu telah meninggalkan dunia ini.

Hadist Mengenai amal jariyah yang terang dari Abu Hurairah ra.menegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika anak Adam (manusia) meninggal dunia,maka terputuslah semua (pahala) amal perbuatannya kecuali 3 macam Amalan,amal jariah,ilmu yang berguna/manfa'at,dan anak yang shaleh yang mendo'akan untuknya" (H.R.Muslim).
Selain dari ketiga jenis amalan tadi,ada juga beberapa macam perbuatan yang termasuk dalam amalan jariyah.

10 Amalan Pahala Yang Terus Mengalir

Hadist diatas menerangkan bahwa amal perbuatan seorang manusia akan terputus ketika ia meninggalkan dunia ini hingga ia tiada lagi boleh mendapatkan fahala.Tapi,ada 3 macam yang pahala itu terus  mengalir biarpun orangnya telah meninggalkan dunia ini,amal jariah,ilmu yang berguna manfaat, dan do'anya anak yang sholeh.

Didalam Riwayat yang lain Ibnu Majah,dan Rasulullah SAW, menambahkan tiga amal diatas, Rasulullah bersabda "Sesungguhnya amal dan kebaikan yang terus mengiringi seorang ketika meninggalkan dunia ini  ialah ilmu yang bermanfaat,anak yang dididik agar menjadi shaleh, mewakafkan Al Quranul karim,membangun masjid,membangun tempat penginapan bagi para musafir,membangun irigasi sawah,dan sedekahnya" (HR. Ibn Majah)

Dan Menurut Imam As-Suyuti (911 H) ulama yang mahsyur ,apabila semua hadis mengenai amal yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya telah meninggal dunia,tapi bila dikumpulkan,

semuanya menjadi 10 amalannya,adalah sebagai berikut ini:

1. Ilmu yang bermanfaat/berguna
2. do'a anak sholeh/shaleha,
3.amal sedekah jariyah atau (wakaf),
4. menanam pohon kurma dan pohon yang buahnya bisa dimakan orang banyak,
5. mewakafkan al quranul karim,buku agama,atau kitab ulama,dll
6. berjuang membela tanah air dari serangan musuh,
7. membuat sumur/telaga,
8. membangun irigasi sawah,
9. membangun tempat tinggal buat para musafir jauh,
10. membangun tempat-tempat ibadah dan tempat belajar agama islam,

Baca Juga artikel lain yang bermamfaat:Berbakti Kepada Ayah dan Bunda

ke 10 macam amalan tersebut itu dapat menjadi amal yang pahalanya akan terus mengalir karna orang-orang yang masih hidup akan terus menerus mengambil manfaatnya yang tidak terputus dari ke 10 amalan orang yang telah tiada tersebut.Sekianlah uraian singkatnya,terima kasih sudah mampir di blog saya dan  membacanya,semoga ada mamfaatnya.

10 Amalan Pahala Yang Terus Mengalir Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah