loading...

Umat Islam Mengikuti Budaya Barat

Umat Islam Mengikuti Budaya Barat|Bismillah..Islam agama benar dan lurus sesuai dengan akal sehat,islam rahmatan lil alamiin,,rahmat bagi sekalian alam,Umat islam menjadi arah kiblat bagi ilmu pengetahuan alam dunia pada massa keemasannya. Semua bangsa-bangsa di dunia mengakuinya Islam merupakan jembatan bagi menuju peradaban zaman yang maju. Tetapi, apa yang kita perhatikan pada masa sekarang ini betul-betul terbalik. Menjelang akhir jaman ni, orang Islam banyak yang mengikuti budaya baratnya yang menamainya dengan kebebasan dan lalai terhadap prinsip ketuhanannya.

Umat Islam Mengikuti Budaya Barat
Umat Islam sekarang merasakn minder/malu bila berbudaya dengan tuntunan syari’at islam, dan merasakn bangga diri bila ia penampilannya seperti cara barat sana,khususnya laki dan wanitanya. Perlengkapan alat hiasan dibadan dan pakaian, aksesorisnya, kosmetik kecantikanny, dan gaya glamornya hampir semua itu dia ikuti dan arah kiblatnya ke orang barat.7 Kesalahan Yang Dapat Menimbulkan Kehancuran

Fakta ini sangat tepat sekali seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadith: “Kalian betul-betul akan mengikuti jalan hidupnya (budayya dan tradisinya) ummat-ummat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkalnya, sehasta demi sehastanya. Bahkan bila mereka memasuki lubang byawak sekali-pun, niscahaya kalian akan mengikuti-nya jua.”kemudian sahabat bertanyaa: “wahaii Rosul Allah, apa yang Anda maksud itu dengan ummat sebelum kami ini ialah kaum Yahudi dan Nasranii ?” Rasulullah menjawab, “siapa lagi jika bukan mereka?” (Haditnya.Rwayat Bukharii dan Musliem).

Syeikhul islam Ibnu Taimiyyah mengatakan “Tasyabbuh meliputinya yaitu seluruh tindakan yang dikerjakan oleh orang kafirin, sedangkan perilaku itu jarang dikerjakan oleh umat Islamnya. Barang siapa yang mengikuti perilaku orang non muslim dengan niatnya meniru mereka itu, maka artinya ia sudah mengerjakan perilaku tasyabbuh itu. Jika disertakan tampa niatnya untuk meniru mereka itu, maka bentuk tasyabbuhh itu masih harus diperhatikan di dalam menghukumknnya. 

Adapun perilaku itu tetap dilarang dalam agama bagi mencegah tasyabbuhnya yang sebenar jua bagi menyelisihkn mereka itu.Isu Konpirasi Yahudi di Aceh Target mereka Mendirikan Gereja
Sesungguhnya tasyabbuh pada orang-orang kafirun, baik di dalam ibadat mereka itu, pakaian dan kebiasaan-kebiasaannya mereka ialah dihukumi haram hukumnya. Itulah yang kesepakatn oleh Ahlulnya Ilmu atas dasar dalil-dalil di dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi. Allah SWT dengan firman-NYa: “dan jangan-lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu.” (Qur'aan.Suraht al-Maidah: ayat 48)

Dan Orang-orang kafir akan amat bergembira dengan tasyabbuh(penyerupaan) orang-orang Islam dalam berMacam-ragam urusannya mereka itu, bilapun orang kafir perlu mengeluarkan dana yang amat besar bagi meraih harapan asa mereka itu. Maka kita tidak meragukan lagi,bahwa kita menyelisihkn mereka dalam bentuk perilaku apapun merupakan jalan yang terbaik bagi kita dalam memperoleh ridha Allah SWT. Umat Islam Mengikuti Budaya Barat Intropeksi diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita,saya tiada bermaksud memojokkan,tapi sekedar nasehat untuk sesama umat islam jangan mengikuti budaya barat,saya pikir hanya itu mohon maaf kalau ada salah kata,saya yang masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi,Wassalam.

Umat Islam Mengikuti Budaya Barat Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah