loading...

Pertanda Kiamat Qubra

Pertanda Kiamat Qubra |,Assalamu'alaikum pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang masalah kiamat,Ada  Alim ulama membagikan dalam 9 tandanya : Kemunjulannya al Mahdi, Turun nabi Isa as.,kemunjulannya Dajjal,Kemunjulanya Ya’juj wa Ma’juj,yaitu Gempa bumi / tanahnya longsor di 3 kawasan,Keluarnya kabut (dukhan),Akan Terbit matahari dari arah barat, Keluar binnatang di perut bumi dan Api yang mengumpulkan umat manusia.

Pada prinsipnya pertanda qiamat besar ini mempunyai masa yang sangatlah singkat dan proses terjadinya sangat cepat.Jika salah satunya sudah ada, dan tanda yang lain akan segera menyusulnya. Perkara Hal itu seperti  yang ditegaskan di dalam suatu  hadith nabi SAW yaitu :
”Keluarnya pertanda hari qiamat tersebut ialah sebagian dan demi sebagiannya beruntun bagaikan rangkaian marjann yang dirangkaikn dengan talinya”. (Hadis.Riwayat Al- Haishami / Liat : Shaheh Jami,iush shagher 3:111 No.dan 3.222)
 Contoh atau Tanda tanda  qiamat itu seperti maryjan maryjan yang diikat dengan besi kecil atau kawat. Jika besi itu putus, maka yang separuh ikut -separuhhnya. (Hadis.Rwyt. Akhmad 12 :6-7 No. 7.040. shaheh).
Sekelompok yang  menulis coba untuk mengerjakan peraturan tanda- tanda itu didasarkan dengan dalil2 yang shohih. Dan kata penertiban ini berupa contoh2  kata sepakat para alim ulama pada dasar hadis-hadis itu dan masuk akal. contohnya apa yang dikerjakan oleh Abdol Hak pada kitabnya yang diberi judul : “Hall Taliban wwal Qaida Ashabur Rayyatis Su'ud ?”

 1. Pasukan 'Arab (Soffyani) dengan tindakan merusakan di permukaan bumi ( negeri Syam, Iraq dan  bagian utara zazirrah 'Arab), dan di pertengahan kejadian itu datanglah parapasukan yang membawa bendera  warna hitam dari Khurasan untuk memberi dukungan imam Mahdi. Yang tau tentang khabaran keluar imam Mahdi ini ialah Sofyani,kemudian dia mengirimkan pasukannya untuk peperangan yang saat itu ditenggelamkan ke  bumi.
 2. Hadirya imum Mahdi dan pulagnya kholafah islamiyyah cocok dengan manhajj Nabi sesudah para pasukan yang pegang  bendera warna hitam tersebut. memegang kuasa kholafah.
 3. Penakluk Konstantisinopel dan Rhoma (Rhoma ibukota dari kota Italiia, dan lebih tepat  ialah Vantikan).
 4. Muncul Dajal.
 5. Turun Nabi Isa AS di langit dan lalu bunuh Dajal.
 6. Kemunculan Ya’jun dan Ma’jun.
 7. Nabi Isa Al-Masih  telah jadi penguasaan di permukaan bumi  selama beberapa tahon (di suatu hadis tersebutkan7( tujuh tahun), dan di hadis  yang lain menyebutkan40( empat puluh tahun).
Pertanda Kiamat Qubra
Sementara M. Amin Jamaludin mengolah penertiban yang sangat detail ddalam kitab beliau “huru-haranya akhir zaman”,tapi yang sayang yang bahwa keterrtiban itu banyak mengacu pada riwayat yang agak lemah yang agak sulit bagi pertanggung jawabn. Di bawah ini adalah rangkaiannya kejadian akhir jaman sepertimana yang diyakinkan oleh pencatat buku Umur Ummat Islam.Fitnah Dajjal Akhir Zaman
 1. Adanya Invasi Iraq Ke wilayah Kuwait
 2. Adanya kepungan dan Embrargonya  sebelah Barat menuju Iraq
 3. Ada Pengepungan Syam (Palestina)
 4. KeMunculan Panji hitam dari timur / Khurasannya.
 5. Hadirnya bendera sebelah barat (Amerika) untuk mengepung Afganistan (Ashabu Rayyatis Su'ud)
 6. Perang Dunia yang  ke tiga (Armegeddon)
 7. Merosutnya Sungaii Euffrat sehingga menyimbakkan pengunung mas
 8. Meninggalnya seseorang Kholifah (di arab Saudi)
 9. Merebutan hak kuasa oleh 3 anak kholifah untuk berkuasa Makkah.
 10. Peristiwa aneh di bulan Romadhan serupa gerhana matahari dan bulan, komeet ber ekor dan bunyi ledakan dahsat yang dapat didengar uleh semua manusia
 11. Hara huru, kacau dan marabahaya pada bulan Sy'awal
 12. Pertingkaian dan konflik antara qabilah pada bulan zul Qai’dah*
 13. Perampok dan pembunuhan jama-ah hajji pada bulan zul Hijah. *
 14. Dibenamkannya tentra 'arab (Sofyani ) di Al -Baidak Medinah waktu mengejar imam Mahdi.
 15. Takklukan imam Mahdi atas Bany Kallb ( para Pendukung Sofyani)
 16. Taklukan imam Mahdi atas seluruh Jazirrah 'Arab.
 17. Taklukan Persia / Ira'n (Syiyah)
 18.  Terkalah sekumpulan kaum Yahuddi dan penakluk Israeel
 19. Taklukan Ba'itul Makdis dan kebebasan Mesjidil Aqshal
 20. Mulkamah qubra di A’mak dan Dabiqk(Dasmaskus)
Demikianlah tentang masalah Pertanda Kiamat Qubra didalam 2 kitab yang berbeda pendapat,,semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya yaitu yabng bsa menjadi pelajaran untuk kita semua,,,


  Pertanda Kiamat Qubra Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah