loading...

Fitnah Dajjal Akhir Zaman

Fitnah Dajjal Akhir Zaman|Kita Hidup Di akhir zaman ini Tiada keraguan padanya untuk orang yang beriman kepada Allah terhadap semua khabar yang datang dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.sebab umat islam meyakini yakni semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam, seumur riwayat beliau shhih, adalah khabar firman dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan semua hal yang disebut Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berkaitan dengan Dajjal yaitu  sikap-sikapnya,fakta luar biasa yang dikerjakan ia,masanya  masih bertempat di dunia, para golongannya, tempat lahirnya, siapa yang bakal menghabisinya dan seterusnya untuk orang yang bertakwa bukankah sebuah khaurafat dan tahayyul yang menjajahi akal pikiran  hati mereka.Dunia Sementara Akhirat Selamanya

Fitnah Dajjal Akhir Zaman
Dan fitnah yang dikerjakan Dajjal  sangatlah banyak , di antaranya ada 2 yang tersebut dibah ini:
  • Bersama dengannya ada syurganya dan neraka untuknya.
Darinya Hudzalifah r.a, R0sulullah SAW bersabda yang artinya:
“Dajjal ini ada cacat pada mata kiri1,  rambutnya bergulung-gulung, bersama dengannya syurga dan neraka baginya. Neraka ialah syurga dan syurganya yaitu nerakanya.” (Hadis.Rwyt. Muslim nomr, 2934)
  • Pembunuhan Terhadap seorang jiwa lalu menghidupkan kembali.
Rosululah SAW bersabda yang artinya :
“Keluarkanlah pada hari tersebut seseorang yang baik atau di antara orang terbaik. Dia berkata: ‘Aku bersaksi engkau ialah Dajjal yang sudah disampaikan pada kami oleh Rasulullah SAW.’ Dajjal berkata (kepada para pengikutnya): ‘Apakah pendapat kalian semua bila aku membunuh ia dan aku menghidupkanbya lagi apa kalian semua masih ragu padaku?’ Mereka menjawab: ‘Tidak.’ Maka Dajjal lalu membunuh ia dan menghidupkan ia lagi….” (HR. Muslim no. 2938) Inilah cerita singkat mengenai Fitnah Dajjal Akhir Zaman semoga kita bisa waspada dan pengaruh dajjal.

Fitnah Dajjal Akhir Zaman Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah