loading...

Cara Meruqyah Diri Sendiri Tekhnik Membakar Jin Dengan Ayat Kursi

Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Tiada Tuhan Selain Allah Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu,Dalam Tekhnik Bacaan ruqyah Yang Pertama Kita Harus Yakin Seyakinnya,serta khusyuk hanya Allah Ta'ala Yang kuasa,Syetan,Manusia,jin tiada daya dan upayanya,inilah yang harus ditanamkan dalam Hati,Sungguh ayat Kursi wasilahnya dengan Idzin Allah Ta'ala mempunyai kekuatan luar biasa untuk membakar hangus golongan jin jahat,berikut ini adalah kisah bagaimana energi (kekuatan/daya) yang terpancar sewaktu membaca ayat Kursi yang Alhamdulillah energinya bisa membakar jin Ifrit!

http://infomasihariini.blogspot.com/2015/12/tata-cara-meruqyah-diri-sendiri-tekhnik.html
Pembahasan :

Dari Abu Hurairah r.a.katanya,“Rasulullah saw.berkata,‘Dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Alquran.Setiap engkau membacanya di dalam rumahmu,dan saat itu setan ada di dalamnya,pasti dia akan keluar.la adalah Ayat Kursi. ”Ibn Qutaibah meriwayatkan,katanya,“Seseorang dari Bani Ka’b menuturkan.kepadaku, katanya,‘Aku datang ke kota Bashrah untuk menjual kurma.Tetapi aku tidak menemukan satu rumah untuk ber-malam,kecuali satu rumah yang sudah penuh dengan sarang laba-laba.

Aku bertanya kepada beberapa orang di sekitar rumah itu,“Mengapa rumah ini?”Mereka menjawab,“Rumah ini ada yang menempati.”Aku lalu bertanya kepada pemiliknya,“Maukah Anda menyewakannya kepada saya? ”

Orang itu menjawab,“Selamatkan diri Anda.Sebab,dalam rumah ini ada `Ifrit yang telah menjadikan rumah ini sebagai tempat tinggal-nya.Dia membunuh setiap orang yang memasukinya. ”
“Sewakan kepadaku,dan biarkan malam ini aku bersama dia.Mudah-mudahan Allah SWT menolongku menghadapinya. ”
“Terserah Anda sajalah, ” kata pemilik rumah itu.

Aku pun bermalam di rumah itu. Ketika malam tiba,datanglah kepadaku sesosok makhluk yang sangat hitam matanya,dengan sinar merah laksana bara api.Dia memiliki bayangan gelap, dan men-dekatiku.Aku membaca Ayat Kursi seluruhnya.Maka ketika bacaan-ku tiba pada firman Allah yang berbunyi,Dan Dia (Allah) tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar,maka makhluk itu tidak mengatakan apa pun kepadaku. Kuulangi mem-bacanya beberapa kali,sampai bayangan gelap itu menghilang.Aku kemudian menuju salah satu sudut rumah itu,dan tidur.Esoknya,aku menemukan di tempataku melihat makhluk itu,sisa-sisa sesuatu yang terbakar dan menjadi bara.

Kemudian aku mendengar suara,“Engkau telah membakar`Ifrit yang sangat besar.”Aku bertanya,“Dengan apa aku membakarnya?”Dia menjawab,“Dengan firman Allah yang ber-bunyi,Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya,dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.
Baca juga:Tanya Jawab Seputar Mimpi Berjumpa Rasulullah
(Sayyid Muhammad Haqqiy An-Naziliy,Khazanah Al-Asrar Jalilat Al-Adzkar,Maktabah ‘Abbas Syaqrun,Kairo,hlm. 137.)

Penjelasan :
http://infomasihariini.blogspot.com/2015/12/tata-cara-meruqyah-diri-sendiri-tekhnik.html
Ini Adalah Do'a Penolak Sihir yang biasa Dibaca Yang Sangat membantu mengusir Jin
Maka mari kita cukupkan dengan membaca doa-doa yang disyari’ahkan untuk membunuh/mengusir jin,ketika sudah jelas tuntunannya maka jangan mencari cara lain lagi seperti memakai jimat,atau memohon bantuan jin/khodam“anu”yang sudah jelas keyirikannya atau menggunakan tenaga dalam,aji-aji kesaktian yang pada hakikatnya tetap meminta bantuan jin……..Mari kita langsung sandarkan diri kita hanya meminta pertolongan pada Allah semata,Meruqyah Diri Sendiri…………….

Cara Meruqyah Diri Sendiri Tekhnik Membakar Jin Dengan Ayat Kursi Rating: 4.5 Posted by: MY BLOGGER