loading...

Membaca Karakter Seseorang Melalui Tulisan Tangan

Membaca Karakter Seseorang Melalui Tulisan Tangan|Waktu kita menuliskan sebetulnya tangan kita hanyalah sebagai sarana untuk memegangkan pulpen. Gayanya tulisan kita terebut berasalkan dari pikirannya dibawah kesadaran kita. maka dapat dikatakan yaitu tulisan dapat menuangkan berbagai macam perasaan emosi sang penulis tersebut.

Tentulah  untuk mengetahui tak sembarang ada 'ilmu membacakan rahasia dibelakang tulisannya tangan atau Membaca Karakter Seseorang Melalui Tulisan Tangan| yg disebut dengan grapphology. Ambillah penamu dan tuliskanlah sesuatu, yg mana yaaa kira-kira sifatmu? Diawah ini penjelasan secara umumnya yaaitu.

 Daya Tekanan
Dari yang kuat ataupun ringan tekanan tulisannya seseorang kita bisa mengetahuikan sifat orang itu. Dapat kalian lihatkan dengan memperlihatkan bekas goresan-goresan dibelakang kertas.

Tekanan yg sangat kuat
Orang yg tulisan tebal seehingga menimbul bercak coret-coretan dibelakang kertas biasa di mempunyanyi emosi yg tinggi. Terllu mendalamikan perasaannya dia baik itu bahgia atau tersakiti. Dia menyerapkan segala sesuatunya bagaikan sponn. Biasa doa juga mempunyanyi selera yang tinggi.Sangat Tegas dan mempunyanyi kehendak yang terkuat ditambah cenderung memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak dia. Makanya tidakk jarang seseorang yg mempunyanyi tekanan tulisannya seperti ini biasa kaku sulit menyesuaikan diri dalam pergaulan diluar.

Tekanan yg ringan
Tulisan tangan yg mempunyanyi tekanan   lembut mencermin keseharian penulis yg damai dan enjoy. Dia lebih toleransi pengertiannya susah mengambil keputusan dan biasa mudahkita pengaruhi.


Membaca Karakter Seseorang Melalui Tulisan Tangan


Ukuran tulisan

Tulisan  tangan yg besar
Orang yg menuliskan dengan ukuran tulisannya yg besar biasa cenderung menyukai diperlihatkan slalu ingin hadir didepan dan mau kita dengarkan.

Tulisan tangan kecil
Seseorang yg menulis sesuatu dengan ukuran yg kecil kebiasaannya lebih memperhatikan detailnya introspektif cendrung lebih pendiam dan sangat mandiri

Kemiringan tulisan

Miringnya ke kanan
Seseorang dengan tulisan seperti ini biasa mempunyanyi sifat yang implusif emosi aktif suka bergaul denan ramah dan suka tntngan atau rintangan lebih terbukakan (ekstrovernt) dan ekspresiv.

Miring kearah kiri
Jenis tulisan yang ini biasa sipenulis berkarakter menutupkan dirinya (introvernt). Lebih prostektif slalu berfikir logistik dan mencermin karakter seseoarang yang sangat menarikkan dirinya.

Tulisan Tegak lurus
Orang yg mempunyanyi tulisan yang tegak lurus mencermin sipenulis yang dapat mengontrolkan dirinya dan dapat menahankan.Artikel lain:hKisah Orang yang Tak Perna Mandi Selama 37 Tahun inilah pembahasan mengenai Tulisan kita semua....semoga yang membaca artikel ini dapat membaca karakter seseorang melalui tulisannya,,,terima  kasih

Membaca Karakter Seseorang Melalui Tulisan Tangan Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah