loading...

Keutamaan kota Madinah

Keutamaan kota Madinah | Madinah adalah suatu tempat wafat Nabi Muhammad SAW. Kota Madinah menjadikan kota tempat ke-2 untuk Rosulullah SAW seusai kota Makkah. Walau tempat ibadat hajji ialah di  Keutamaan Makkah, tapi Madinah juga menjadikan manfaat lain yang tidak kalah pentingnya bagi ummat Islam didunia.

“Madinah ialah permukaan bawah bumi yang haram diantara pengunungan Air dan Tsur. Siapapun yang berbuat kejahatan  dalamnya atau membantu orang jahil maka ia bakal dapatkan azab dari Allah SWT, malaikat-malaikat, setiap hamba Allah, dan Allah  tidak bakal nerima sepersen pun amal perbuatan baiknya. Haram potong tanaman, berburu hewan liar, dan mengambil barang-barang yang terhantar terkecuali untuk selamat. Siapa  tiada diperuntukkan terangkat pedang dan  ikut perang di dalam ataupun potong rumput-rumput  terkecuali untuk mengasih umpan atau makan onta,” (Hadis.Riwayat.Al- Bukhari).

“Pasti datang suatu masa saat seorang bakal ajak saudara dan sahabatnya mencari kedamaian. Sekiranya mereka tahu, Madinah ini kota yang sangat cocok untuk acara mereka. Demi Allah yang mengaui jiwa dan raga, tak ada seseorang  yang keluar dari Madinah setara membawa dengki terkecuali Allahlah yang bakal ganti dengan orang lain yang lebih baik lagi. Ingatlah!!! Madinah tidak  mengubahnya bagaikan ubbupan api tokang besi yang menghilangkan hal  jahat ini. kiamah tak bakal  sampei ke  kota suci menghilangkan orang  jahat di dalam seperti ubbupan api menghilangkan keratan besau,” (Hadis.Riwayat Al-Musliim).
“ siapapun yang  telah meninggal dunia ini di Medinah harusnya ia terima (dengan senang) sebab tak ada orang yang meninggal dunia ini di Medinah terkecuali nanti saya bakal menghadiahi hidayah untuknya,” (Hadis.Riwayat. Ibnu Majjahh dan Tarmizi).

Artikel lain:Keistimewaan Kota Mekkah

Ada 17 keistimewaan Kota Medinah, yaitu  :

Keutamaan kota Madinah
 1.  Allah membuatkan Medinah sebagai tempat masuknya yang benar-benar. “Dan  (Muhammad) berkata, Ya Robb, masukkanlah saya ke dalam tempat masuk yang benar-benar dan keluarkanlah (juga) saya ke dalam tempat keluar yang betul-betul,” (Qur'an.Surat. Al-lsraa ayat 80)
 2.  Medinah diidhaffahkan untuk Nabi Muhammad SAW. “Sebagaimana Robbi-mu sudah menyuruhmu pergi dari empatmu dengan betul-betul,” (Q.S Al-Anfal ayat 5)
 3.  Allah SWT telah memilih Medinah untuk tempat persinggahan, tempat untuk tinggal, dan tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW.
 4.  Allah SWT  telah membuatkan Medinah untuk tempat lahirnya Islam.
 5.  Rosulullah berdoa agar beliau dapat menyayangi Medinah seperti beliau menyayangi Mekkah atau lebih dari Mekkah.
 6.  Medinah dikasih nama Thoibah dan Thobah (benar dan  tumbuh suburr). Allah yang telah menghadiahi nama Medinah dengan nama itu. Hal itu ialah kemuliaan dari Allah SWT Untuk kota yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW itu.
 7.  Kependudukan kota Medinah ialah penduduk yang mendapat syafa'at utama dari Nabi Muhammad sesudah itu barulah penduduk Mekkah.
 8.  Fahala amal baik yang dikerjakan di Medinah akan digandakan, seperti sholat, puasa, dan sedekah.
 9.  Medinah tak pernah senyap dari alim-ulama, orang-orang yang bijaksana, dan orang yang berbakti beragama hingga Hari pembalasan. Alim-ulama di Medinah  pengetahuannya cukup tinggi tingkatannya utamanya  jika dibandingkan dengan kepertamaan dan ilmu ulama-ulama selain diMedinah.
 10.  Peringatan yang sangat pahit untuk orang yang mendolimi atau membuat takut warga kota Madinah.
 11.  Siapapun di antara kaum Muslimin atau muslimat yang meninggal di Medinah, ia akan dibangkit dari kuburnya sebagai bahagian dari orang yang lepas (dari siksa).
 12.  Allah SWT memilih warga kota Madinah untuk jadiorang yang mmbantu Allah dan Rosulullah hingga mereka jadi ahli pembantu dan tempat meminta pertolongan.
 13.  Disunatkan untuk berkemukiman di dekat kota Medinah sebab bisa meninggikan derajat martabat dan wibawanya.
 14.  Rosulullah SAW menghadiahkan syafa'at atau nikmat dan saksi utuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala cobaan dan halangan yang sempat terjadi di Medinah dan orang yang menghirupkan nafas terakhir di kota yang mulia tersebut. Disunatkan untuk ada di Medinah agar dapat meninggal dunia di medinah.
 15.  puasa Romadhan di Medinah fahalanya sama seperti puasa1000( seribu Romadhan) di luaar Medinah.
 16. Arah Kiblat Masjid Nabawi dan Masjid Quba ialah kibblat sangat lurus di muka bumi ini.
 17. Dan di antara minbarnya Masjid Nabawi dan rumahnya Rosulullah ada Rauzah yang hanya ada  di kota Madinah Al- munawwarah.inilah sedikit cerita tentang Keutamaan kota Madinah ,,semoga kita selalu mengenang kota ini....

Keutamaan kota Madinah Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah