loading...

Shalat Dhuha Dan Mamfaatnya

Shalat Dhuha Dan Mamfaatnya| Shalat Dhuha adalah shalat sunnah untuk mem0h0n rizki dari Allah,shalatnya ditunaikan setelah terbit matahari sampai menjelang masuk waktu zduhur,lebih bagus pada waktu matahari sedang naik(kira-kira jam 9)atas dasar hadits Rasulullah : ” Allah Ta'ala berfirman :''Wahay anak Adaam , janganlah sekali2 kamu malas menunaikan 4 rakaat pada masa permulaan siang ( Shalat Dhuha ) niscahaya pasti akan Aku cukupkan kebutuhan-mu pada akhir hari-nya “ (HR.Hakim dan Thabrani).

Shalat Dhuha Dan Mamfaatnya
Manfaat Sholat Dhuha

  • Shalat Dhuha adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Swt. atas nikmat sehat setiap sendi didalam tubuh kita.Rasulullah Saw bersabda:di setiap sendi didalam tubuh kita jumlahnya 360 ruas setiap hari-nya harus diberikan sedekah sebagai makanan-nya,“Pada setiap manusia diciptakan 360 persendian dan seharusnya orang yang bersangkutan (pemilik sendi) bersedekah untuk setiap sendinya.”Kemudian, para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah Saw., siapa yang sanggup menunaikannya?” Rasulullah Saw. menegaskan, “Membersihkan kotoran yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu (yang bisa mencelakakan orang) dari jalan raya,bila dia tiada mampu maka sholat Dzuha 2 rakaat bisa menggantikann-nya.” (Hadis.R. Ahkmad dan Abu Dawud) Shalat sunnah Lainnya:Shalat sunnah Ba'diyah jum'at
  • Shalat Dhuha adalah wahana permohonan kita akan rahmat dan nikmatnya Allah Swt. sepanjang hari yang akan kita lalui, berupa nikmat fisik maupun materinya.Lebih dari itu, momen shalat Dhuha adalah saat kita mengisi lagi semangat hidup. Kita memohon  moga hari yang akan kita lalui jadi hari yang lebih baik di hari kemaren.
  • Shalat Dzuha merupakan sebagai pelindung kita untuk menangkal azab api neraka di hari balasannya (di hari kiamat) nanti. Hal ini diterangkan Nabi Saw. didalam haditsnya.“Barangsiapa menunaikan shalat Fajar,Lalu dia tetap duduk di tempat shalatnya sambiln berdzikir sampai matahari terbit dan lalu dia melakukan shalat Dzuha banyaknya 2 raka'at, nischaaya Allah Ta'ala .mengharomkaan api nuraka untuk menyentuhnya atau membakarkan badannya.” (Hadis.R. Al'Boyhaqi).
  • Bagi seseorang yang merutinkan shalat Dzuha, niscahaya Allah membalasnya dengan balasan syurga. Rasulullah Saw. bersabda: “Di dalam syurga ada pintu yang bernama Bab Adh-Dhuha (Pintu Dhuha) dan pada hari kiamat kelak ada yang akan memanggil, ‘Dimana orang yang selalu menunaikkan shalat Dhuha? Ini pintumu, masuk-lah dengan kasih sayangNYa Allah.’” (Hadis.R. Ath-Tabranii)
  • Pahalanya shalat Dhuha adalah setara dengan pahala ibadah hajji dan umrah. “Darinya Abu Umamah ra.yakni Rasulullah dengan sabdaNYa :''Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk menuaikkan shalat wajib, maka pahala-nya seperti seorang yang menunaikkan hajji. Barangsiapa yang keluar untuk melakukan shalat Dzuha, maka pahala-nya seperti orang yang menunaikan umroh.’” (Shahih Al.Targhib : 673)dan di dalam sebuah hadits yang lain Nabi Saw. dengan sabdanya: ‘Barangsiapa yang menunaikan kan shalat Fajar (Shubuh) berjama'ah,lalu dia (sudah selesai) duduk mengingat Allah sampai terbit mataharinya,kemudian dia shalat dua rakaat (Dzuha), dia dapatkan pahalanya seperti fahala hajji dan umroh, sempurna , sempurna , sempurna .’” (Shohih Al-Jami' : 6346 ),Artikel Lainnya :Shalat sunnah Qabliyah Jum'at
  • Tercukupkan-nya kebutuhan hidupnya. Orang yang suka menunaikan shalat Dzuha dengan  ikhlas karena Allah akan tercukupkan rizkinya. Hal ini diterang kan oleh nabi Saw.di dalam sebuah hadits qudsi darinya Abu Darda. Firman Allah:''Wahai Anak Adaam, ruku'lah (sholatlah) karena aku pada awal siang (shalat Dhuha) empat rakaat, maka aku akan mencukupi (kebutuhan)mu hingga sore harinya .” (Hadis.R. Tirmizi)
  • Memperolehkan ghanimah (keuntungan) yang besar. Diceritakan,nabi mengutuskan pasukan muslimin untuk perang melawan musuhnya Allah. Atas kehendak Allah Ta'ala , peperangannya akhirnya menang dan pasukan itu mendapatkan harta rampasannya yang berlimpah ruah.Orang-orang pun ramai membicarakan singkatnya peperangan yang dimenangkan dan banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh.Lalu Nabi Saw. menerangkan yang bahwa terdapat yang terlebih utama dan lebih baik dari mudahnya memperoleh kemenangan dan harta rampasan yang banyak yaitu shalat Dhuha.“Darinya Abdullah bin Amr bin Ashh katanya, Rasulullah Saw. mengirim pasukan perangnya. Lalu, pasukan itu mendapatkan harta rampasan perangnya yang banyak dan cepat kembalinya (dari medan tempur ). Orang-orang pun (ramai) membicarakan cepat selesai-nya perang,dan banyaknya harta rampasannya, dan cepat kembali-nya mereka .Maka, Rasulullah Saw. bersabda: ''Maukah aku tunjukan pada kalian sesuatu yang lebih cepat dari selesai perang-nya, terlebih banyak (memperoleh) harta rampasannya, dan cepatnya kembalinya (dari medan tempur )? (Yaitu) orang-orang yang berwudhuk lalu melangkah ke mesjid untuk mengerjakan shalat sunnat Dzuha. Dialah yang lebih cepat selesai perang-nya, lebih banyak (memperoleh) harta rampasannya, dan terlebih cepat kembali-nya .’” (Hadis.R. Ahkmad)
... Semoga tulisan Shalat Dhuha Dan Mamfaatnya dapat membuka pintu hati kita untuk terus melaksanakan shalat sunnah dhuha,dan ada mamfaatnya sekian dan terima kasih atas partisipasi sodara-sodaraku semua.

Shalat Dhuha Dan Mamfaatnya Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah