loading...

Penciptaan Langit Dan Bumi

Penciptaan Langit Dan Bumi | Bumi Tempat Tinggal Kita,Planet Bumi ini ialah sebuah jagat raya tempat tinggal oleh bermiliaran manusia. Kecerdasan akal spiritual manusia yang akan memberi arti perjalanan hidup di alam dunia ini,Penciptaan dan perjalanan hidup antara generasi penerus bertahun-tahun tanpa ada tujuan yang akhir yang diketahui pasti,dan ada yang meninggalkan dunia ini satu persatu dan kembali ke alam tanah, dan tak berujung sampai masa kehancuran nanti yaitu kiamat.Tapi,kita lihat Bumi lebih kecil daripada Mataharinya,suatu bola gas pijar raksasa, lebih kurang dari 1.250.000 x ukuran bumi dan bermassanya 100.000 x lebih besar.
 

 Penciptaan Langit Dan Bumi
Dan Bumi yang tiada berdaya terhambat oleh gravitasinya,terseret Mataharinya, mengeliligi pusat surya Galaksi kurang lebih dari 200 juta tahun untuk 1 x edar penuhnya.Kemudian,apakah perencanaan sebuah kehidupan kita didunia dalam penggambaran panjang ini? sangatlah sayang apabila kita melihat kosmos masa sekarang,kita berada di ujung akhir dunia itu.apabila kita tiada berencana bersujud dan berserah kepada Allah Yang Maha Kuasa.
 

Langit dan Bumi Ciptaan Allah
 

Allah berfirman:
“Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa,Lalu Dia berkuasa di atas ‘Arsy,Tidak ada bagi kamu selain daripadaNya seorang penolong pun dan tiada(pula)seorang pemberi syafa’at.Maka apakah kamu tidak memperhatikan” (Qur'an.Surat. Al Sajdah ayat 32:4) .

Dan dalam ayat yang lain Allah Berfirman:
Katakanlah,“Sesungguhnya patut-kah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya?(yang bersifat)demikian itu adalah Rabb semesta alam” (Qur'an.Surah. Al-Fushshilat ayat 41:9) .

Mari kita renungi dan tadabburi arti dari ayat al qur'an.Dari ayat di atas ada beberapa pedoman yang harus kita imani,Allah sebagai pencipta Langit dan bumi dan seluruh semesta alam dan dalam kaitannya dengan usia alam semesta.Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
 

Bumi Sebagai Hamparan

Dan Allah berfirman dalam al qur'anul karim:


''Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai Atap ,dan Dia menurunkan air(hujan)dari langit,lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu,kerana itu janganlah kamu mengadakan Sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (Qur'an.Surah. Al Baqarah,ayat 2:22).Bumi ini ciptaan Allah tuhan semesta alam,tidak terjadi dengan sendirinya,tiap-tiap sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya.Baca juga artikel Lainnya:Al qur'an Sebagai Pedoman Hidupdari ayat di atas kita telah beriman dengan ayat-NYayaitu firmanNya didalam al qur'anul karim,semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk terus memikirkan ciptaan Allah ada maksud dan hikmahnya buat hambaNya di dunia ini.semoga uraian singkat Penciptaan Langit Dan Bumi ini bisa menambah ke imanan kita dalam kehidupan yang sebentar ini.Aamiin.Penciptaan Langit Dan Bumi Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah